Visit of National Cadet Corps (NCC) Delegation...
Home › Press Releases › Visit of National Cadet Corps (NCC) Delegation from India to the Kyrgyz Republic

Embassy of India
Bishkek

PRESS RELEASE

Visit of National Cadet Corps (NCC) Delegation from India to the Kyrgyz Republic

 A six-member NCC delegation from India visited the Kyrgyz Republic from 8th to 14th December, 2022, under the rubric of Memorandum of Understanding on Youth Exchange Programmes (YEPs) signed between the Ministries of Defence of India and the Kyrgyz Republic.

2. The NCC Delegation visited some defence institutions including the Kyrgyz National Military Institute, named after Hero of the Soviet Union, Major-General Dair Asanov (KNML), Museum of M.V. Frunze, and the Scorpion Special Forces Brigade in Tokmok. They also saw places of cultural and historical interest such as the State Historical Museum, National Museum of Fine Arts, Ata Beit Memorial Complex, Victory Square and Burana Tower.

3. Every year, India and the Kyrgyz Republic hold YEPs with participation of cadets from the KNML and the NCC. The last visit from the Kyrgyz Republic was from 9th to 17th August 2022, under this programme.

 

Bishkek
Kyrgyz Republic

15 December, 2022

 

Посольство Индии
Бишкек

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Визит делегации Национального кадетского корпуса (НКК) из Индии в Кыргызскую Республику

 Делегация НКК из Индии в составе шести человек посетила Кыргызскую Республику в период с 8 по 14 декабря 2022 года по программе молодежного обмена (далее ПМО) в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Министерствами обороны Индии и Кыргызской Республики.

2. Делегация НКК посетила некоторые оборонные учреждения, в том числе Кыргызский национальный военный институт имени Героя Советского Союза генерал-майора Дайра Асанова (КНВЛ), Музей М.В. Фрунзе и бригаду специального назначения "Скорпион" в Токмоке. Они также осмотрели места, представляющие культурный и исторический интерес, такие как Государственный исторический музей, Национальный музей изобразительных искусств, Мемориальный комплекс Ата Бейт, площадь Победы и башня Бурана.

3. Каждый год Индия и Кыргызская Республика проводят ПМО с участием курсантов из КНВЛ и НКК. Последний визит из Кыргызской Республики состоялся с 9 по 17 августа 2022 года в рамках этой программы.

Бишкек,
Кыргызская Республика

15 декабря 2022 года

 

Индиянын Элчилиги
Бишкек

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Индиядан Кыргыз Республикасына Улуттук Кадет Корпусунун (УКК) делегациясынын иш сапары

 

 Индиянын Улуттук Кадет Корпусунан курамы алты адамдан турган  делегация Кыргыз Республикасына 2022-жылдын 8-декабрынан 14-декабрына чейин, жаштар менен алмашуу программасы боюнча Индия жана Кыргыз Республикасынын коргоо министирликтеринин ортосунда кол коюлган өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдун алкагында келишти.

2. УКК делегациясы айрым коргоо мекемелерине, анын ичинде Советтер Союзунун Баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейине (КУАЛ), М.В. Фрунзе музейине жана Токмоктогу "Скорпион" атайын багыттагы бригадасына барды. Алар ошондой эле Мамлекеттик тарых музейи, Улуттук көркөм сүрөт музейи, Ата Бейт мемориалдык комплекси, Жеңиш аянты жана Бурана мунарасы сыяктуу маданий жана тарыхый маанилүү жерлерди көрүштү.

3. Жыл сайын Индия жана Кыргыз Республикасы жаштар менен алмашуу программасын КУАЛ жана УККнын курсанттарынын катышуусу менен өткөрүшөт. Кыргыз Республикасынан акыркы сапар ушул программанын алкагында 2022 – жылы 9-августтан 17-августтун аралыгында болгон.

 

Бишкек шаары
Кыргыз Республикасы

15-декабрь, 2022-жыл 

Address: Embassy of India, Bishkek : chancery : 100-A, Mahatma Gandhi Street,     
Bishkek - 720010 (Kyrgyzstan) .
Working hours: 09:00 hours to 17:30 hours. Consular hours: 0930-1130 hrs.
Lunch Hour: 1300 hours to 1330 hours
Telephone Numbers:00996-312-979256 , 00996-312-979257 ,00996-312-979258.
Fax Number: 00996-312-979255 , 00996-312-979254 (Local)

Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy |
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help

   Visitors: 434278
Page last updated on: Mar 6, 2023
© Embassy of India, Kyrgyzstan 2023. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.